Mag LPG in de camper ?

Veel camperaars stappen om het gemak of om de prijs over op LPG. Maar is LPG in de camper voor koelen en koken eigenlijk toegestaan? De regelgeving is mistig en verschilt per land.

Tip: Lees hier waarom wij zelf zijn overgestapt op LPG.

In België moet een vulbare LPG fles of tank onder meer voorzien zijn van een automatische vulstop die het vullen beperkt tot 80% van de bruto inhoud én bovendien van een veerbeveiliging die vermijdt dat de fles zou ontploffen indien de druk in de fles te hoog zou worden. De vulaansluiting moet ook voorzien in een dubbele terugslagklep.

In de Vlarem II wetgeving vinden we het volgende Artikel 5.16.4.4.7. Vuloperaties :

§ 1. Het is verboden de LPG-tank te vullen van een autovoertuig ingeschreven in België, zo de montage van de LPG-installatie van dit voertuig niet voldoet aan de voorschriften van het koninklijk besluit van 9 mei 2001 betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG) voor de aandrijving van voertuigen. Voor de naleving van deze bepalingen, kan de exploitant of zijn aangestelde vragen hem het bij het autovoertuig horende getuigschrift, bedoeld in artikel 10 van voormeld koninklijk besluit, voor te leggen. In het geval van tankstations met selfservice moet dit verbod, duidelijk zichtbaar uitgehangen worden op het niveau van de tankzuil.

§ 2. Uitsluitend LPG-recipiënten welke zich aan boord van motorvoertuigen bevinden en dienstig zijn als brandstoftank mogen worden gevuld. LPG-recipiënten met een inhoudsvermogen kleiner dan of gelijk aan 120 liter mogen evenwel worden gevuld mits naleving van de volgende voorwaarden:

1° de tanks zijn voorzien van voetsteunen, een vulaansluiting met dubbele terugslagklep, een gasfase-afname, een vloeistofstandaanwijzer, een veiligheidsklep en een proefkraan ter controle van de maximale vulling;

2° de tanks mogen niet worden gevuld door zelfbediening; ze mogen slechts worden gevuld door de exploitant of door een behoorlijk op de hoogte gebrachte aangestelde nadat deze er zich heeft van vergewist dat bedoelde tanks zijn voorzien van hogervermelde uitrustingen, dat de tanks de beproevingsdatum en ijkstempel voorgeschreven in artikel 5.16.4.2.1. dragen , dat de termijn van herbeproeving niet overschreden is en dat het niet gaat om tanks, die duidelijk een dichtheidsdefect of een andere abnormaliteit die een aanduiding vormt voor een risicoverhoging vertonen

Met andere woorden: mits de installatie conform is, mag het in Vlaanderen, al moet het vullen in principe door de pompbediende gebeuren, of hij moet minstens nagaan dat je installatie conform is en het vullen door een “behoorlijk geïnformeerde aangestelde”, misschien jezelf dus. Je hebt alleszins best een attest dat je installatie gekeurd is.

In de meeste Europese landen geldt het volgende :

 • De LPG flessen of vaste damptanks moeten vast bevestigd zijn in de motorhome met metalen beugels (het moet om een zogenaamde “vaste” installatie gaan
 • De flessen worden via een dubbele terugslagklep gevuld . Er zijn 2 mogelijkheden:
  • De fles wordt gevuld met een buiten vulaansluiting (dit systeem is het meest aangewezen)
  • De fles wordt gevuld via een zijvulnippel rechtstreeks op de fles maar met een extra terugslagklep. (Dit systeem wordt niet overal, en steeds minder, aanvaard)
 • De vulslang en buitenvuller dienen gekeurd te zijn volgens de norm 67R01
 • De fles zelf dient CE gekeurd te zijn en het moet gaan om een LPG fles (met 80% vulbeveiliging, overdrukventiel, …).

Ook in de meeste Europese landen blijkt het in de praktijk geen probleem te zijn, voor zover je installatie conform is aan bovenstaande eisen.

In Nederland, daar hebben ze het bijzonder ingewikkeld gemaakt: Het komt er (ongeveer) op neer dat een losse tank in Nederland NIET gevuld mag worden op tankstations voor gebruik in de caravan of camper MAAR het gebruik van de fles is wel toegestaan in Nederland mits hij in het buitenland gevuld is (grappig, toch..). Een vaste tank mag dan weer alleen in Nederland gevuld worden als de camper meer dan 3500 kg weegt én het gas mag niet gebruikt worden om te koken of te koelen. Geef toe, dit is inzake complexiteit en onzinnigheid bijna een Belgische regel waard. De meeste Nederlanders lijken er niet van wakker te liggen en stappen ook met grote regelmaat over op LPG. Even een rondje maken op de grote Spaanse camperplaats waar ik dit artikel schrijf leert dat 2 op de 3 campers met Nederlandse nummerplaat hier voorzien zijn van een LPG buitenvuller. Ook op diverse online fora blijkt dat LPG tanken in Nederland met een buitenvul aansluiting in de praktijk weinig problemen geeft.

(Bronnen: Vlarem II regelgeving, Vanmeenen.com, NKC)

Besluit: Hoewel er heel wat misvattingen bestaan en je af en toe bij een moeilijke pomphouder zou kunnen terechtkomen is er over het algemeen geen enkel wettelijke probleem om je camper op LPG over te zetten op voorwaarde dat je een conforme installatie hebt met attest en buitenvuller. Vooral in Italië en in Nederland lijkt het tanken moeilijk te liggen als je geen buitenvuller hebt.

Zorg wel dat je goed geïnformeerd bent. Lees bijvoorbeeld hier hoe je veilig LPG tankt.


Deel dit artikel:

4 reacties op “Mag LPG in de camper ?”

 1. Ik wil met mijn camper waar LPG in geinstalleerd werd voor verwarming, frigo en koken, overzetten met de ferry naar UK. Wat zijn de richtlijnen om aan boord te mogen. gaskraan dichtdraaien, sticker (welke) aanbrengen…. Waar is dergelijke sticker te verkrijgen indien nodig.
  Dank voor uw reactie.
  grt
  Piet Craeye

  Beantwoorden
  • Hallo Piet,
   Het VK hanteert de norm “BS EN 1949:2021”. Die bevat geen verplichting om een LPG sticker aan te brengen bij privaat gebruik. Het wordt wel aangeraden zodat in geval van een ongeval de hulpdiensten geïnformeerd zijn. Dergelijke stickers kan je bij verschillende webshops bestellen (zoek op “LPG sticker UK”). Een camper mag in het VK maximaal 2 tanks van 16KG elk in een apart compartiment hebben en het gas mag enkel dienen om te koken, te verwarmen of te koelen. Wat de ferry betreft dien je na te gaan wat de voorwaarden van de maatschapij zelf zijn. Meestal staat daarin (naast de gebruikelijke voorwaarde dat de installatie correct moet zijn) dat de gaskraan DICHT moet tijdens de overzet.

 2. Ik heb onlangs gehoord dat de tanks na +/- 10 jaar moeten vervangen worden.
  Is dit zo?
  Ik laat wel de darmen na 5 jaar vervangen?

  Beantwoorden
  • Beste Hein,
   De tanks moeten niet per se vervangen worden, maar ze moeten wel opnieuw gekeurd worden door een erkende plaatser. Gewoonlijk om de 10 jaar, maar de exacte datum staat normaal op de fles zelf. De slangen moeten wel vervangen worden, de vervaldatum daarvan staat ook op de slang gedrukt.

   Camperdromen

Geef een reactie