Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website camperdromen.be is onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Camperdromen.be behoudt zich het recht voor altijd en zonder enige beperking de gebruiksvoorwaarden van de website aan te passen zonder enige schriftelijke verwittiging vooraf.

Verder in deze gebruiksvoorwaarden wordt bedoeld met:

“De website” of “deze website”: de internet site camperdromen.be

“Wij”: Camperdromen.be, eigendom van Zenka bv

Rechten

Niets uit deze website mag worden overgenomen, geheel of gedeeltelijk, zonder de expliciete toestemming van camperdromen.be. De gepubliceerde media mogen niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of verdeeld, ook niet via een eigen netwerk. Het is niet toegestaan artikels en of beeldmateriaal te kopiëren en op andere websites of magazines te gebruiken. Al het gepubliceerde materiaal is beschermd onder het auteursrecht en eigendom van Camperdromen.be, een uitgave van Zenka bv.

Toestemming

Bij het verwijzen naar materiaal van deze website dient een duidelijke bronverwijzing en werkende URL opgegeven te worden. Indien u specifieke elementen wenst te verwerken in een eigen uitgave kan u voorafgaand met ons contact opnemen via contact@camperdromen.be

Gebruik van informatie

Hoewel wij ons inspannen om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op deze website wordt aangeboden, geven camperdromen.be noch Zenka bv enige waarborg over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie. 

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in verband met deze website. In geen geval zal Camperdromen.be of Zenka bv aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, imagoschade, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, vertraging van de activiteit en enige vorm van financiële of commerciële schade, en dit zelfs wanneer wij op de hoogte werden gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de website, worden niet door ons gecontroleerd en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud of het commerciële beleid op die websites of voor de hyperlinks die die websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op de Website impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege camperdromen.be.

Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele risico’s, zoals virussen of software– of hardwarepannes die het gebruik van de website voor een computer met zich mee kan brengen.

Affiliate links

Sommige links naar producten op deze blog zijn affiliate links. Dit wil zeggen dat wij een kleine vergoeding kunnen ontvangen als je iets zou kopen via zo’n affiliate link. Wij linken enkel naar producten waar we zelf achter staan. Deze links worden naar eigen discretie in de teksten gebruikt. Wij schrijven geen gesponsorde teksten of reviews, alle teksten over bepaalde producten geven onze eigen objectieve mening weer.