Waar mag je overnachten in je camper?

Voor veel mensen evenals voor heel wat lokale autoriteiten of handhavers is het nog steeds onduidelijk waar je nu al of niet mag overnachten in je camper of mobilhome. Dat komt meestal omdat men parkeren verwart met kamperen.

Parkeren en overnachten in een reglementair geparkeerd voertuig is namelijk overal -ook in België- toegestaan tenzij het specifiek verboden is. Kamperen is bijna nergens toegestaan tenzij het specifiek toegestaan is. Een doordenkertje.

Wat is het verschil tussen parkeren en kamperen?

Parkeren is je voertuig voor een onbepaalde tijd ergens stallen, zonder daarbij kampeergedrag te vertonen. Of je daarbij in je voertuig verblijft of niet is van geen belang.

Wanneer vertoon je dan wel kampeergedrag? Als je iets doet dat niet bij louter parkeren hoort, bijvoorbeeld:

 • Als je blokken onder de wielen plaatst of steunen uitdraait.
 • Als je een luifel uitzet, of eender wat dat buiten de omtrek van het voertuig komt (dus ook een zijraam uitzetten).
 • Het gebruik van een lawaaierige generator of ander lawaai worden eveneens beschouwd als kampeergedrag.
 • Elke afvoer van grijs, zwart of zelfs vers water is uiteraard uit den boze en wordt -naast het milieumisdrijf- zeker als een poging tot kampeergedrag beschouwd.
 • Het zich ontdoen van huishoudafval of ander afval dat niet als toevallig afval van een voorbijganger kan beschouwd worden in een openbare vuilnisbak kan ook niet.
 • Over het uitzetten van het pop-up dak zoals veel Vans hebben is minder duidelijkheid. In Spanje bijvoorbeeld wordt dit uitdrukkelijk niet als kampeergedrag gezien (en mag het dus) zolang de omtrek van het voertuig niet verandert. In andere landen blijft het onduidelijk.

Op elke plaats waar je reglementair geparkeerd staat kan je zonder probleem overnachten in je voertuig, tenzij er een uitdrukkelijk verbod is. Een dergelijk verbod om in een voertuig te overnachten moet dan algemeen zijn en mag niet enkel kampeerauto’s betreffen, dat zou immers discriminerend zijn. Gemeentes die een dergelijk verbod op kampeerwagens uitvaardigen zijn in overtreding en dergelijk verbod kan in principe aangevochten worden in een rechtbank. In Frankrijk hebben belangenverenigingen van camperaars herhaaldelijk hun gelijk gekregen van de rechtbank en verschillende gemeentes hebben hun regelgeving moeten herzien.

De Spaanse wet staat bijvoorbeeld duidelijk parkeren toe, maar niet kamperen. In natuurgebieden is er meestal een algemeen verbod op het overnachten in een voertuig. Dat kan, want het is een algemeen verbod (dus niet enkel voor campers) en met een duidelijk omschreven doelgebied en reden van algemeen belang (bescherming van fauna en flora).

campers verblijven op parking
Aan deze parking staat een bord E9a. Hier mogen dus ook campers staan, en overnachten is geen probleem. De luifel mag wel niet uitstaan, ook niet zonder steun op de grond.
parkeerbord E9a
Waar een bord E9a staat mag je ook met een camper parkeren

Maar het punt is natuurlijk dat gemeentes dergelijke verboden vaak proberen in te voeren omdat er overlast is, of geweest is! Dus laat ons vooral ervoor zorgen dat er geen aanleiding tot verbod komt door geen overlast te creëren. Dat betekent: absoluut géén kampeergedrag op gedoogplaatsen en parkings, niet te lang op één plaats blijven staan, niet met meer campers dan redelijk, en de openbare vuilnisbakken niet volproppen met je afval.

Met een camper of mobilhome parkeer je volgens dezelfde regels als voor andere voertuigen. Je mag zonder tijdsbeperking overal parkeren waar het niet expliciet is verboden. Waar er een door borden aangegeven beperkte parkeertijd geldt, is die natuurlijk ook voor jou van toepassing.

Let op: in België is er wel een algemene beperking van maximaal 8 uur parkeren voor voertuigen van meer dan 7,5 ton binnen de bebouwde kom.:

Uit politie.be: “Beperking van het langdurig parkeren: 24 uur: Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan 24 uur na elkaar te laten parkeren. 8 uur binnen de bebouwde kom: Binnen de bebouwde kom is het verboden op de openbare weg auto’s, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te laten parkeren. Dit verbod geldt niet op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht”

Je mag parkeren op plaatsen aangeduid met een bord E9a of E9h.

En op die plaatsen mag je dus ook overnachten, zolang je niet kampeert, dus geen kampeergedrag vertoont en voor zover er geen ALGEMEEN verbod geldt om in een voertuig (eender welk type) te overnachten. Dat laatste kan je nagaan in het gemeentelijk reglement.

Je mag ook NIET parkeren op plaatsen die expliciet voor andere voertuigen zijn voorzien, zoals auto’s of bussen. Bijvoorbeeld op parkings met het bord E9b mag je niet staan.

parkeerbord E9b
Bord E9b. Parkeren enkel voor auto’s. Hier mag je NIET staan met een camper.
Parkeerbord E9h voor campers
Bord E9h. Hier mogen ALLEEN campers staan.

Heb je zelf positieve of negatieve ervaringen meegemaakt wanneer je ergens overnachtte? Laat het ons weten in de commentaarsectie onderaan!

Lees hier hoe wij zelf de plaatsjes vinden waar we overnachten.

Of lees hier over onze begeleide camper reis naar Marokko!


Deel dit artikel:

2 reacties op “Waar mag je overnachten in je camper?”

 1. wij stonden ooit in Velsen noord op parkeerplaats van sparta.
  hele grote plek…kwamen om plm 20 uur aan, dronken koffie en wilden slapen, werden we weg gestuurd door ’n boa! we mochten wel rusten maar nuet slapen. we zijn maar door gereden.

  Beantwoorden
  • In Velsen staat dit inderdaad in de verordening: “Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de beheersverordening, een exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd” Aangezien het erop lijkt dat jullie daar “recreatief” waren was het optreden allicht gerechtvaardigd. Maar het blijft een zeer flauwe regelgeving, mogelijk mede aangestuurd door de lobby van commerciële verblijven. Het blijft een grijze zone, want in de meeste landen wordt een onderscheid gemaakt tussen parkeren en kamperen. Je zou kunnen stellen “ik ben hier niet recreatief, ik parkeer hier omdat ik op doortocht ben en morgen rij ik verder”. Dan heb je geen kampeermiddel geplaatst, je bent ook niet aan het kamperen maar aan het parkeren. Maar leg dat maar eens uit aan die lokale handhaver :-). Nederland is en blijft allicht een van de moeilijkste landen voor campers.

Geef een reactie